سؤالاتی که باید در این دستگاه لیزر مرحله از خود بپرسید

در شرایط کنونی روی چه گونه محتوایی دستگاه لیزر فعالیت می‌کنید؟ آیا این محتوا می تواند قسمتی از یک راهکار دستگاه لیزر کامل و شفاف باشد؟ محتوای کنونی خود را به چه شکل محاسبه می‌کنید؟ آیا این محتوا تا به امروز شما را در مسیر صدق قرار داده است؟ یا احتیاج به باز‌نگری دارد؟ و آیا تلاش لازم را برای جذب مخاطب داشته است؟
تحلیل فعالیت‌های رقبا

چک سایت‌ها و فعالیت‌های رقبا در بازار می‌تواند واحد سنجش مناسبی برای تشخیص مطالبی که تا به امروز دستگاه لیزر دستگاه برش لیزر است و دستگاه لیزر همچنین کمبودهایی که در این باره وجود دارد , باشد .

برای گزینش مرجع لینک‌هایی که به دامین یا این که دامنه‌ی خاصی ارجاع می دهند , می توانید از ابزارهایی نظیر : Majestic SEO و LinkRisk بهره نمائید . هنگامی سایت‌هایی را که از محتوای وب‌سایت رقبای شما استعمال می‌نمایند شناسایی کردید , می‌توانید اطلاعات مربوط به آنان را در جزء استراتژی‌های خود در لحاظ بگیرید .
تعاملات اجتماعی

همان‌طور که می دانیم به اشتراک‌گذاری مطالب در فضای مجازی , هرروز اهمیت دستگاه لیزر بیشتری پیدا می‌کند . به این ترتیب , این‌که بدانیم کدام محتوا , دستگاه لیزر به وسیله چه افرادی بیشتر به اشتراک گذاشته‌شده است , در ترقی فرایند کار مضاعف با فایده است . باز نگری محتوای صفحه ها اجتماعی رقبای شما , باید پایه و کلیدی برای برنامه‌ریزی خوب تر محتوای صفحه های دستگاه لیزر خویش شما باشد . ابزارهای تجزیه دستگاه لیزر چک گوگل به شما این قابلیت و امکان را می‌دهند که عمل شبکه‌های اجتماعی را با جزئیات آنالیز کنید و شبکه‌هایی را که در مورد یک محتوای خاص بهترین همت و بازدهی را داشته‌اند , شناسایی نمایید . دستگاه لیزر دستیابی به این داده ها دستگاه لیزر با استفاده از فرمول تحت امکان‌پذیر است :